T
 radycja
E rgonomia
N owoczesność
D oświadczenie
O dpowiedzialność
Meble biurowe
newsletter dobra_cena

Imię i Nazwisko
*
 
Adres email
*
 
Telefon
 
Treść zapytania
*
 
 
*
- pole obowi?zkowe


Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Tendo Jarosław Nawrot Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 366, 80-125 Gdańsk, tel. 58 306 29 85, e-mail: salon@tendo.com.pl. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia na jego rzecz usług oraz wykonania umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO]. Podane przez Panią/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, do czasu jej zakończenia i rozliczenia. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą œśrodków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz umowy/usługi.
 
desing by studio Świerszcze, engine: abacus.pl